افزونه کپی پیوند پست ها در زنفورو

  1. XenForo

    Add-ons [OzzModz] Copy Link 1.0.0

    Adds button for quick copy to clipboard a link to thread, resource or media item
Back
Top Bottom