طرح شبکه ای و دو ستون کردن انجمن ها برای زنفورو

  1. XenForo

    XenForo طرح شبکه ای و دو ستون کردن انجمن ها برای زنفورو 2020-12-29

    اضافه کردن کد فوق به قالب Extra.less در الگوی استایل : .block--category { @media (min-width: 1100px){ @supports(display: grid){ .block-body{display:grid; grid-template-columns:50% 50%;} .block-container{background-color: #ffffff00;border:none;} .node-body{ display:flex; flex-wrap: wrap...
Back
Top Bottom