استایل دهی به دکمه های انجمن در زنفورو

XenForo Tips استایل دهی به دکمه های انجمن در زنفورو

No permission to download
الگوی extra.less را پیدا کنید وکد زیر را درون آن بگذارید

Code:
Please, Log in or Register to view codes content!

نتیجه ::

  • Love
Reactions: XenTeam
Author
XenForo
Downloads
0
Views
43
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top