ایجاد بخش هشتگ های فوری بصورت HTML در زنفورو

XenForo ایجاد بخش هشتگ های فوری بصورت HTML در زنفورو 2020-12-28

Register & Get access to index
سلام ،
کدهای مربوط به ایجاد ویجت هشتگ های فوری بدین شرح ست :

پیشخوان / شکل و ظاهر / ویجت ها / ایجاد ویجت جدید ::: مابقی م طبق تصویر فوق طبق نیاز خودمون میسازیم

160237539154951.pngدر بخش Template طبق نیاز خودمون کد html ساخته شده ی خودمون رو میزاریم ، بطور مثال مورد استفاده ی سایت ما این ست :::

HTML:
<align="right"><font color="#FF0000"><b>هشتگ فوری </b></font>&nbsp;::&nbsp;
<a href="https://ustar.ir/search/757/?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&o=date">محمدرضا_شجریان</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="https://ustar.ir/search/757/?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&o=date">محمدرضا_شجریان</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="https://ustar.ir/search/757/?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&o=date">محمدرضا_شجریان</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="https://ustar.ir/search/757/?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&o=date">محمدرضا_شجریان</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="https://ustar.ir/search/757/?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&o=date">محمدرضا_شجریان</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="https://ustar.ir/search/757/?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&o=date">محمدرضا_شجریان</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="https://ustar.ir/search/757/?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&o=date">محمدرضا_شجریان</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="https://ustar.ir/search/757/?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&o=date">محمدرضا_شجریان</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="https://ustar.ir/search/757/?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&o=date">محمدرضا_شجریان</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</a>

نتیجه ::

160237526059951.png
  • Like
Reactions: AynaZ
Author
XenForo
Views
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Back
Top Bottom