ایجاد بلوک آماری زیبا در زنفورو

XenForo Tips ایجاد بلوک آماری زیبا در زنفورو

No permission to download
  • الگوی widget_forum_statistics رو پیدا کنید و تغییر دهید به :
Code:
Please, Log in or Register to view codes content!

  • ایجاد الگوی جدید به نام istatistik.less در بخش الگوها :
CSS:
Please, Log in or Register to view codes content!

  • سپس در بخش ایجاد ویجت ها ، ویجت فوق رو طبق موارد خواسته شده در بالا تکمیل می کنیم .

نمونه :

d80a5beb59b22.png
Author
XenForo
Downloads
0
Views
64
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from XenForo

Top