برطرف کردن خطای قدیمی شدن الگوی PAGE_CONTAINER زنفورو

XenForo Tips برطرف کردن خطای قدیمی شدن الگوی PAGE_CONTAINER زنفورو

No permission to download
دنبال الگوی PAGE_CONTAINER بگردید و در دال ان دنبال کد زیر باشین

Code:
Please, Log in or Register to view codes content!

سپس کد بالا رو حذف کرده و بجای آن اینرو قرار دهید

Code:
Please, Log in or Register to view codes content!
Author
XenForo
Downloads
0
Views
44
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top