بستن کلیک راست در زنفورو

XenForo Tips بستن کلیک راست در زنفورو 2020-12-28

No permission to download
به قالب page_container برید و کد های زیر را در آخر قالب اضاف کنید:

JavaScript:
<script>

$(document).bind('copy', function(e){
return false;
});

</script>
<script>

$(document).bind('copy', function(e){
alert('هشدار. کپی کردن مطالب ممنوع است');
return false;
});

</script>
  • Like
Reactions: olalavui
Author
XenForo
Downloads
0
Views
232
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from XenForo

Top