تغییر فونت انجمن در زنفورو

XenForo تغییر فونت انجمن در زنفورو 2020-12-28

Register & Get access to index
برای انجام اینکار ابتدا می بایست فونت ها را در پوشه ای که مد نظر داریم پیوست کنیم بطور مثال مسیر :

data/fonts

سپس فرمت های شایان [B]eot،ttf،woff،woff2،svg رو برای انجام ادامه کار عملی تر می کنیم :

160190770547291.png


و در آخر کد زیر را در قالب extra.less قرار دهید

Code:
@font-face {

    font-family: 'Vazir';
    src: url('data/fonts/vazir.eot');
    src: url('data/fonts/vazir.eot') format('enbedded-opentype'),
       url("data/fonts/vazir.otf") format("opentype"),
       url('data/fonts/vazir.ttf') format('truetype'),
       url('data/fonts/vazir.woff') format('woff'),
       url("data/fonts/vazir.woff2") format("woff2"),
       url('data/fonts/vazir.svg#open-sans-light') format('svg');

  }
*{font-family:Vazir;}
Author
XenForo
Views
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Back
Top Bottom