تغییر فونت انجمن در زنفورو

XenForo Tips تغییر فونت انجمن در زنفورو

No permission to download
برای انجام اینکار ابتدا می بایست فونت ها را در پوشه ای که مد نظر داریم پیوست کنیم بطور مثال مسیر :

data/fonts

سپس فرمت های شایان [B]eot،ttf،woff،woff2،svg رو برای انجام ادامه کار عملی تر می کنیم :

160190770547291.png


و در آخر کد زیر را در قالب extra.less قرار دهید

Code:
@font-face {

    font-family: 'Vazir';
    src: url('data/fonts/vazir.eot');
    src: url('data/fonts/vazir.eot') format('enbedded-opentype'),
       url("data/fonts/vazir.otf") format("opentype"),
       url('data/fonts/vazir.ttf') format('truetype'),
       url('data/fonts/vazir.woff') format('woff'),
       url("data/fonts/vazir.woff2") format("woff2"),
       url('data/fonts/vazir.svg#open-sans-light') format('svg');

  }
*{font-family:Vazir;}
Author
XenForo
Downloads
2
Views
91
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from XenForo

Personalize

Top