حذف آواتار های کاربران در لیست انجمن

XenForo حذف آواتار های کاربران در لیست انجمن 2020-12-28

Register & Get access to index
جهت انجام این آموزش مراحل فوق رو طی کنید ::

به قالب node_list_forum برید و کد های زیر را پیدا و حذف کنید

Code:
<xf:avatar user="{{ null }}" size="xs" />
<xf:else />
<xf:avatar user="{$extras.LastPostUser}" defaultname="{$extras.last_post_username}" size="xs" />

قبل :

160190729256471.jpg


بعد :

160190729258562.jpg
Author
XenForo
Views
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from XenForo

Top Bottom