Compatible XF Versions
2.2
حذف گزارشات مدیران admin activity logs در زنفورو
برای این کار به پوشه src و فایل config.php رفته و کد را در آن قرار می دهیم
کد:
$config['adminLogLength'] = 1;
در اینجا 1 به عنوان مبنای یک روز نمایش داده خواهد شد.
و یا اینکه
در هاست خود به دنبال عنوان دیتابیس فوق بگردید
xf_admin_log
و موارد پروسه و ذخیره شده در آن را نیز حذف کنید .
Author
XenForo
Views
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from XenForo

Back
Top Bottom