حذف گزارشات مدیران admin activity logs در زنفورو

XenForo Tips حذف گزارشات مدیران admin activity logs در زنفورو

No permission to download
حذف گزارشات مدیران admin activity logs در زنفورو
برای این کار به پوشه src و فایل config.php رفته و کد را در آن قرار می دهیم
کد:
$config['adminLogLength'] = 1;
در اینجا 1 به عنوان مبنای یک روز نمایش داده خواهد شد.
و یا اینکه
در هاست خود به دنبال عنوان دیتابیس فوق بگردید
xf_admin_log
و موارد پروسه و ذخیره شده در آن را نیز حذف کنید .
Author
XenForo
Downloads
1
Views
47
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from XenForo

Top