غیر فعال کردن افزونه ها از طریق config.php زنفورو

XenForo غیر فعال کردن افزونه ها از طریق config.php زنفورو 2020-12-28

Register & Get access to index
برای انجام این کار در هاست خود به بخش src/config.php رفته و کد فوق رو در آن قرار دهید

Code:
$config['enableListeners'] = false;
Author
XenForo
Views
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Back
Top Bottom