قرار دادن آیکون برای گروه های کاربری

XenForo قرار دادن آیکون برای گروه های کاربری 2020-12-28

Register & Get access to index
سلام
کد زیر را به قالب extra.less اضافه کنید

Code:
.username--style3:before {
font-family: "FontAwesome";
content: "\f013";
color: inherit;
padding-right: 4px;
display: inline-block;
}

شماره قسمت style3 را به شماره گروه کاربری مورد نظرتون تغییر بدید
برای حالت چرخاندن آیکون کد زیر را هم به قالب extra.less اضافه کنید

Code:
.username--style3:hover:before{
display:inline-block;
-webkit-transform:rotate(360deg);
-moz-transform:rotate(360deg);
-o-transform:rotate(360deg);
-ms-transform:rotate(360deg);
transform:rotate(360deg);
-webkit-transform:rotate(360deg);
-moz-transform:rotate(360deg);
-ms-transform:rotate(360deg);
-o-transform:rotate(360deg);
transition:all 0.8s;
-webkit-transition:all 0.8s;
-moz-transition:all 0.8s;
-ms-transition:all 0.8s;
-o-transition:all 0.8s
}

اگر از نسخه زنفورو 2.1 استفاده میکنید این کد را به جای کد اول قرار دهید

Code:
.username--style3:before {
font-family: "Font Awesome 5 Pro";
content: "\f501";
padding-right: 4px;
display: inline-block;
}
Author
XenForo
Views
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Back
Top Bottom