هرس دستی جعبه چت در افزونه Chat 2.1.14

XenForo Tips هرس دستی جعبه چت در افزونه Chat 2.1.14

No permission to download
جهت انجام این کار می بایست :
کد زیر را در چت باکس بنویسید و بفرستید...
/prune
Author
XenForo
Downloads
0
Views
58
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from XenForo

Top