هرس دستی جعبه چت در افزونه Chat 2.1.14

XenForo هرس دستی جعبه چت در افزونه Chat 2.1.14 2020-12-28

Register & Get access to index
جهت انجام این کار می بایست :
کد زیر را در چت باکس بنویسید و بفرستید...
/prune
Author
XenForo
Views
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Back
Top Bottom