گروه کاربری رنگین کمانی

XenForo گروه کاربری رنگین کمانی 2020-12-28

Register & Get access to index
برای رنگین کمانی کردن گروه کاربری مد نظرتان ابتدا وارد صفحه‌ی مدیر کل شودید و سپس مسیر زیر را طی کنید.

گروه ‌ها و دسترسی ها
گروه‌ های کاربری
و کد زیر را در قسمت کد CSS نام کاربری قرار دهید

Code:
background-image: -webkit-gradient( linear, left top, right top, color-stop(0, #f22), color-stop(0.15, #f2f), color-stop(0.3, #22f), color-stop(0.45, #2ff), color-stop(0.6, #2f2),color-stop(0.75, #2f2), color-stop(0.9, #ff2), color-stop(1, #f22) );
  background-image: gradient( linear, left top, right top, color-stop(0, #f22), color-stop(0.15, #f2f), color-stop(0.3, #22f), color-stop(0.45, #2ff), color-stop(0.6, #2f2),color-stop(0.75, #2f2), color-stop(0.9, #ff2), color-stop(1, #f22) );
  color:transparent;
  -webkit-background-clip: text;
  background-clip: text;
  • Like
Reactions: rezacamp
Author
XenForo
Views
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from XenForo

Back
Top Bottom