• فارسی ساز برخی رشته ها
  • بزودی تکمیل تر خواهد شد
  • و ...
Author
XenForo
Views
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

Latest updates

  1. اضافه شدن برخی رشته ها

    اضافه شدن نسخه دوم ترجمه 40 شاخه دیگر از افزونه تنظیمات صحیح شاخه ها
Back
Top Bottom