Compatible XF Versions
2.2
Visible Branding
Yes
شامل فارسی سازی تمامیه قسمت های زنفورو فارسی از مدیریت تا بخش های کاربری
  • تنظیم رشته های اصلی
  • اضافه شدن الگوها و مستندات ویژه
  • و ...

Latest updates

  1. 2.2.11

    فارسی سازی نهایی رشته ها فارسی سازی 6 افزونه حرفه ایی زنفورو تغییر برخی گزارش ها با تشکر از...

Latest reviews

عالـــــــــ
از زحمتتون ممنون
ممنون بابت انتشار
Back
Top Bottom